ISSN print edition: 0366-6352
ISSN electronic edition: 1336-9075
Registr. No.: MK SR 9/7

Published monthly
 

Author: Rebroš

2-Phenylethanol biooxidation by Gluconobacter oxydans: influence of cultivation conditions on biomass production and biocatalytic activity of cells 1813 1821
Vladimír Štefuca, Monika Vidová, Ivana Slezáková, Michal Rosenberg, and Martin Rebroš Vol. 73, 7
Bioproduction of phenylacetic acid in airlift reactor by immobilized Gluconobacter oxydans 103 118
Mário Mihaľ, Ivan Červeňanský, Jozef Markoš, and Martin Rebroš Vol. 71, 1
Immobilisation of Clostridium spp. for production of solvents and organic acids 1 14
Igor Dolejš, Martin Rebroš, and Michal Rosenberg Vol. 68, 1
Immobilization in biotechnology and biorecognition: from macro- to nanoscale systems 983 998
Marek Bučko, Danica Mislovičová, Jozef Nahálka, Alica Vikartovská, Jana Šefčovičová, Jaroslav Katrlík, Ján Tkáč, Peter Gemeiner, Igor Lacík, Vladimír Štefuca, Milan Polakovič, Michal Rosenberg, Martin Rebroš, Daniela Šmogrovičová, and Juraj Švitel Vol. 66, 11

Sunday, November 01, 2020

IMPACT FACTOR 2019
1.680
SCImago Journal Rank 2019
0.331
SEARCH
Advanced
VOLUMES
© 2020 Chemical Papers