ISSN print edition: 0366-6352
ISSN electronic edition: 1336-9075
Registr. No.: MK SR 9/7

Published monthly
 

Author: Pánek

Spheroid cultivation of HT-29 carcinoma cell line in liquid marbles 1055 1063
Ondřej Rychecký, Monika Majerská, Vlastimil Král, František Štěpánek, and Jitka Čejková Vol. 71, 6
Cryoscopy in Solvents with Dystectic Melting 71 76
I. Proks, V. Daněk, M. Chrenková, F. Šimko, and Z. Pánek Vol. 56, 2
Dr. Ing. Edmund Kanclíř, DrSc. Seventy Years Old 156 156
V. Daněk and Z. Pánek Vol. 50, 3
Conductivity of melts in the system CaO-FeO-Fe2O3-SiO2 215 223
V. Daněk, T. Ličko, and Z. Pánek Vol. 40, 2
Densities of melts in the system CaO-FeO-Fe2O3-SiO2 599 605
T. Ličko, V. Daněk, and Z. Pánek Vol. 39, 5
Surface-adsorption of SiO2 in melts of the system CaO-FeO-Fe2O3-SiO2 459 465
V. Daněk, T. Ličko, and Z. Pánek Vol. 39, 4
 The soUd state transformations in the system Sr2GeO4 —Sr3(PO4)2 366 372
I. A. Bondar, A. K Shirvinskaya, E. Kanclíř, I. Kaprálik, and Z. Pánek Vol. 29, 3
An instrument for the volumetric determination of the density of powdered materials 299 302
Z. Pánek and E. Kanclíř Vol. 18, 4

Wednesday, October 04, 2023

IMPACT FACTOR 2021
2.146
SCImago Journal Rank 2021
0.365
SEARCH
Advanced
VOLUMES
European Symposium on Analytical Spectrometry ESAS 2022
© 2023 Chemical Papers