ISSN print edition: 0366-6352
ISSN electronic edition: 1336-9075
Registr. No.: MK SR 9/7

Published monthly
 

Author: Lučanská

Copper(II) complexes with organic-ligands . 23. 4-Nitrophenoxyacetatocopper(II) complexes 49 55
A. Valent, B. Lučanská, O. Švajlenová, V. Seressová, M. Blahová, J. Sokolík, M. Žemlička, V. Hartelová, and G. Plesch Vol. 41, 1
Copper(II) complexes with organic ligands. XVI. Copper(II) p-hydroxybenzoate complexes 196 200
J. Krätsmár-Šmogrovič, B. Lučanská, and M. Mělník Vol. 28, 2
Copper(IV) complexes with organic ligands. VIII. Copper(II) salicylate and o-cresotate complexes with ethanol 493 501
J. Krätsmár-Šmogrovič, O. Hulková, B. Lučanská, and M. Blahová Vol. 22, 7
Copper complexes with organic ligands. II. Chemistry of ο-cresotinatocopper(II) complexes 892 899
J. Krätsmár-Šmogrovič, O. Hulková, B. Lučanská, and M. Bláhová Vol. 19, 12

Monday, October 21, 2019

IMPACT FACTOR 2018
1.246
SCImago Journal Rank 2018
0.274
SEARCH
Advanced
VOLUMES
International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry
46th International Conference of SSCHE
© 2019 Chemical Papers