ISSN print edition: 0366-6352
ISSN electronic edition: 1336-9075
Registr. No.: MK SR 9/7

Published monthly
 

Author: Lacík

Vibration technology for cell encapsulation: viscosity as the Achilles heel 1563 1567
Veronika Némethová, Igor Lacík, and Filip Rázga Vol. 71, 9
Immobilization in biotechnology and biorecognition: from macro- to nanoscale systems 983 998
Marek Bučko, Danica Mislovičová, Jozef Nahálka, Alica Vikartovská, Jana Šefčovičová, Jaroslav Katrlík, Ján Tkáč, Peter Gemeiner, Igor Lacík, Vladimír Štefuca, Milan Polakovič, Michal Rosenberg, Martin Rebroš, Daniela Šmogrovičová, and Juraj Švitel Vol. 66, 11
Isolation and identification of flower oil components from four Staphylea L. species 512 514
Ľ. Laciková, E. Švajdlenka, I. Mašterová, and D. Grančai Vol. 61, 6

Sunday, October 17, 2021

IMPACT FACTOR 2020
2.097
SCImago Journal Rank 2020
0.344
SEARCH
Advanced
VOLUMES
XXVIII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry
© 2021 Chemical Papers