ISSN print edition: 0366-6352
ISSN electronic edition: 1336-9075
Registr. No.: MK SR 9/7

Published monthly
 

Plastické hmoty

J. Gašperík

 

Abstract: Plastické hmoty vďačia za svoje vynikajúce vlastnosti mecha­nické, elektroizolačné, ako aj odolnosti voči rôznym chemikáliám zvláštnej molekulovej štruktúre.

Full paper in Portable Document Format: 11a19.pdf (in Slovak)

 

Chemical Papers 1 (1) 19–25 (1947)

Tuesday, July 07, 2020

IMPACT FACTOR 2018
1.246
SCImago Journal Rank 2019
0.331
SEARCH
Advanced
VOLUMES
© 2020 Chemical Papers