ISSN print edition: 0366-6352
ISSN electronic edition: 1336-9075
Registr. No.: MK SR 9/7

Published monthly
 

Volume 5, Number 9-10 / 1951, Pages 505 – 635

Výsledky biologických pokusov so superfosfátom granulovaným sulfitovým výluhom 505 534
L. Pastýrik, P. Nemec, J. Moravčík, and G. Steinhubel
Výsledky biologických pokusov so superfoslátom granulovaným sulfitovým výluhom II. 534 548
P. Nemec and J. Moravčík
Pokroky v cementárstve a vápeníctve v posledných rokoch 548 561
V. Figuš
Polymorfismus kakaového másla 562 571
J. Šrámek
Metódy pre stanovenie aglutinačnej schopnosti technických mikroorganizmov 571 577
A. Kocková-Kratochvílová
Struktura dřeva a jeho zpracování na buničinu a papír 577 587
G. Vincent
Ochrana kovů 584 600
V. Čupr
Kvantitatívne stanovenie pektínových látok 600 606
I.N.Krivousov
New books and journals 606 608

Thursday, December 09, 2021

IMPACT FACTOR 2020
2.097
SCImago Journal Rank 2020
0.344
SEARCH
Advanced
VOLUMES
XXVIII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry
© 2021 Chemical Papers