ISSN print edition: 0366-6352
ISSN electronic edition: 1336-9075
Registr. No.: MK SR 9/7

Published monthly
 

Volume 6, Number 9-10 / 1952, Pages 497 – 608

The reaction of tellurium compounds with thiourea. I. Colorimetric determination of quadrivalent tellurium compounds 497 503
A. Jílek and J. Vřešťál
The effect of nutrient on production of lactic acid from sugar-beet molasses by Lactobacillus delbr.ovrddot.uckii. I 505 510
J. Zelinka, B. Cábová, T. Buriánková, G. Ruttkay, and D. Haľama
The effect of nutrient on production of lactic acid from sugar-beet molasses by Lactobacillus delbr.ovrddot.uckii. II 511 514
J. Zelinka, M. Gärtner, G. Ruttkay, D. Haľama, A. Koleda, and J. Jakab
Pilot-plant production of yeast with microelements 515 524
P. Nemec and I. Veliký
Přehled fluorové chémie 525 533
J. Kubík
Kyselina fluorovodíková, její výroba, vlastnosti a bezpečné použití 535 545
J. Schneider
A cyclic preparation of thiosulfate and formation of polythio acids 547 560
F. Hanic
Nové syntézy v acetylénovej chémii 561 577
E. Bránsky
Základy biologickej syntézy kvasničnej bielkoviny 579 595
V. Stuchlík
90 rokov teórie chemickej stavby A. M. Butlerova 597 608
A. E. Arbuzov

Monday, May 27, 2024

IMPACT FACTOR 2021
2.146
SCImago Journal Rank 2021
0.365
SEARCH
Advanced
VOLUMES
European Symposium on Analytical Spectrometry ESAS 2022
© 2024 Chemical Papers