ISSN print edition: 0366-6352
ISSN electronic edition: 1336-9075
Registr. No.: MK SR 9/7

Published monthly
 

Volume 6, Number 3-4 / 1952, Pages 161 – 272

Výroba jedlého syrupu z čiroku cukrového III. Výsledky prevádzkových pokusov 161 167
J. Vašátko, R. Kohn, and Ľ. Hýblová
K štruktúre kyslíkatých aniónov 169 178
B. Stehlík
O spolehlivějším důkazu kadmia v I. b analytické skupine kationtů 179 184
A. Jílek a J. Brandštetr
 Príspevok k štúdiu fenylacetylkarbinolu 1.časť 185 190
I. Ježo, K. Babor, and Š. Bauer
Stanovení kyseliny pyrohroznové v kyselině mléčné 191 199
P. Zuman
Experimentálny príspevok k otázke funkcie mikroelementov vo výžive rastlín (IV): Pokusy s paradajkou (Solanum licopersicum II) 209 216
V. Voříšek
 Některé technické pomůcky kvalitatívni mikroanalysy 217 222
J. Vřešťál
Chemie a farmakologie vasodilatačních látek 223 244
Z. J. Vejdělek, V. Trčka, and Z. Horáková
Pokroky vo výrobe a spracovaní mastných olejov a tukov 245 255
L. Ullrich
Péče o vodu v potravinářských průmyslech 257 265
V. Jonáš
Hydrolýza celulózového podielu dreva 267 270
V. Kottler

Thursday, July 09, 2020

IMPACT FACTOR 2018
1.680
SCImago Journal Rank 2019
0.331
SEARCH
Advanced
VOLUMES
© 2020 Chemical Papers