ISSN print edition: 0366-6352
ISSN electronic edition: 1336-9075
Registr. No.: MK SR 9/7

Published monthly
 

Author: Kubicová

5-Bromo- and 3,5-dibromo-2-hydroxy-N-phenylbenzamides — inhibitors of photosynthesis 46 52
Katarína Kráľová, František Šeršeň, Matúš Peško, Karel Waisser, and Lenka Kubicová Vol. 68, 1
2H-l,3-Benzoxazine-2,4(3H)-diones Substituted in Position 6 as Antimycobacterial Agents 323 334
K. Waisser, J. Hladůvková, P. Holý, M. Macháček, P. Karajannis, L. Kubicová, V. Klimešová, J. Kuneš, and J. Kaustová Vol. 55, 5
Synthesis and Antimycobacterial Activity of Salicylanilides Substituted in Position 5 121 129
K. Waisser, J. Hladůvková, J. Kuneš, L. Kubicová, V. Klimešová, P. Karajannis, and J. Kaustová Vol. 55, 2
Synthesis of Some N,N'-Diphenylalkanediamides and their Photosynthesis-Inhibiting Activity 91 94
L. Kubicová, K. Král'ová, J. Kuneš, and K. Waisser Vol. 54, 2
Inhibitory Effects of Substituted Benzanilides on Photosynthetic Electron Transport in Spinach Chloroplasts 328 331
K. Král'ová, F. Šeršeň, L. Kubicová, and K. Waisser Vol. 53, 5

Tuesday, June 25, 2024

IMPACT FACTOR 2023
2.1
SCImago Journal Rank 2023
0.381
SEARCH
Advanced
VOLUMES
© 2024 Chemical Papers