ISSN print edition: 0366-6352
ISSN electronic edition: 1336-9075
Registr. No.: MK SR 9/7

Published monthly
 

Author: Janů

Synthesis of reduced graphene oxide nanosheets using nanofibers from methane and biogas thermal decomposition with various catalysts 1991 1999
Katarzyna Januszewicz and Ewa Klugmann-Radziemska Vol. 72, 8
Spectroelectrochemistry of poly(3-hexylthiophenes) in solution 251 259
Kinga Kepska, Tomasz Jarosz, Anna Januszkiewicz-Kaleniak, Wojciech Domagala, Mieczyslaw Lapkowski, and Agnieszka Stolarczyk Vol. 72, 1
Formation of bacterial and fungal biofilm on conducting polyaniline 505 512
Nikola Mikušová, Petr Humpolíček, Jan Růžička, Zdenka Capáková, Kristýna Janů, Věra Kašpárková, Patrycja Bober, Jaroslav Stejskal, Marek Koutný, Katerina Filatová, Marián Lehocký, and Petr Ponížil Vol. 71, 2
Thermo-chemical properties of biomass from Posidonia oceanica 879 889
Agnieszka Plis, Janusz Lasek, Agnieszka Skawińska, and Marcin Kopczyński Vol. 68, 7
Application of 2-(octylsulphanyl)benzoic acid as Pb2+ selective ionophore in hybrid membrane system 26 32
Andrzej Oberta, Janusz Wasilewski, Marek Świątkowski, and Romuald Wódzki Vol. 66, 1
Rearrangement of N -(3-pyridyl)nitramine 313 322
Grzegorz P. Spaleniak, Zdzisław Daszkiewicz, and Janusz B. Kyzioł Vol. 63, 3
Molasses in biosynthesis of chlorotetracycline 76 79
D. Ivančenko, J. Zelinka, and L. Janu Vol. 14, 1

Sunday, June 23, 2024

IMPACT FACTOR 2021
2.146
SCImago Journal Rank 2021
0.365
SEARCH
Advanced
VOLUMES
European Symposium on Analytical Spectrometry ESAS 2022
© 2024 Chemical Papers