ISSN print edition: 0366-6352
ISSN electronic edition: 1336-9075
Registr. No.: MK SR 9/7

Published monthly
 

Author: Jánošková

Characterisation of VOC composition of Slovak monofloral honeys by GC×GC-TOF-MS 127 134
Ivan Špánik, Antónia Janáčová, Zuzana Šusterová, Tibor Jakubík, Nikoleta Jánošková, Pavel Novák, and Robert Chlebo Vol. 67, 2

Tuesday, June 02, 2020

IMPACT FACTOR 2018
1.246
SCImago Journal Rank 2018
0.274
SEARCH
Advanced
VOLUMES
© 2020 Chemical Papers