ISSN print edition: 0366-6352
ISSN electronic edition: 1336-9075
Registr. No.: MK SR 9/7

Published monthly
 

Author: Humpolíček

Multifunctional polypyrrole@maghemite@silver composites: synthesis, physico-chemical characterization and antibacterial properties 1789 1797
Beata A. Zasońska, Udit Acharya, Jiří Pfleger, Petr Humpolíček, Jan Vajďák, Jan Svoboda, Eduard Petrovsky, Jiřina Hromádková, Zuzana Walterová, and Patrycja Bober Vol. 72, 7
Cytotoxicity of poly(p-phenylenediamine) 367 372
Zdenka Kuceková, Petra Rejmontová, Petr Humpolíček, Věra Kašpárková, Patrycja Bober, Petr Sáha, and Jaroslav Stejskal Vol. 71, 2
Formation of bacterial and fungal biofilm on conducting polyaniline 505 512
Nikola Mikušová, Petr Humpolíček, Jan Růžička, Zdenka Capáková, Kristýna Janů, Věra Kašpárková, Patrycja Bober, Jaroslav Stejskal, Marek Koutný, Katerina Filatová, Marián Lehocký, and Petr Ponížil Vol. 71, 2
Antibacterial properties of polyaniline-silver films 1103 1108
Zdenka Kucekova, Vera Kasparkova, Petr Humpolicek, Petra Sevcikova, and Jaroslav Stejskal Vol. 67, 8

Thursday, October 05, 2023

IMPACT FACTOR 2021
2.146
SCImago Journal Rank 2021
0.365
SEARCH
Advanced
VOLUMES
European Symposium on Analytical Spectrometry ESAS 2022
© 2023 Chemical Papers